Over ons

Initiatiefnemers Stichting Openheid Na Incidenten 

 

 

Van links naar rechts: 
Prof.dr. Hans Brölmann, trainer / coach disclosure, gynaecoloog niet praktiserend

drs. Ciska Rippen, communicatietrainer / coach, gezondheidswetenschapper 

mr. Catherine Poorthuis, communicatietrainer / jurist gezondheidsrecht 

Stichting Openheid na Incidenten  I Mirella Boot Fotografie 1.jpg

Ondanks dat er veel initiatieven zijn genomen ter bewustwording van de voordelen van openheid constateren wij dat zorgverleners in de praktijk nog te weinig kennis en te veel vrees hebben over wat wel en niet gezegd mag worden en vooral hoe. Zelfs nu het wettelijk verplicht is volgens de klachtwet voor de zorg (Wkkgz), zien we weinig verandering.
 

Het gaat ons aan het hart dat er nog zo vaak zoveel ellende volgt nadat er iets fout is gegaan (of gedaan) simpelweg omdat de communicatie erna niet goed uitpakt. Zowel patiënten of nabestaanden als zorgaanbieders lijden hieronder. We streven ernaar middels deze stichting dat openheid op korte termijn regel is in plaats van uitzondering.

Opgeteld hebben we ruim 40 jaar ervaring in het trainen en coachen van
zorgverleners, leden van calamiteitencommissies, kwaliteitsmedewerkers en klachtenfunctionarissen in communicatie omtrent medische incidenten.
Ieder van ons heeft veel lezingen en presentaties op congressen en symposia gegeven om bekendheid te geven aan het belang van openheid en hoe dit op effectieve wijze te doen. 

 

 Het 'Handboek Openheid na Incidenten in de zorg' is dit najaar gepubliceerd, een initiatief van Hans Brölmann.
​Het boek:

  • Geeft inzicht in het belang van open communicatie na incidenten

  • Combineert wetenschappelijke informatie met praktijkvoorbeelden

  • Leert hoe een open gesprek te voeren

Aan het laatste onderdeel heeft Catherine Poorthuis haar bijdrage geleverd. Ook veel anderen in het (zorg)veld zijn geconsulteerd en delen hun kennis en expertise op het gebied van van openheid, cultuur of Peer Support. Het is een zeer compleet werk geworden, met recht een handboek.