top of page

Over ons

Bestuur Stichting Openheid Na Incidenten 

 

Van links naar rechts: 
mr. Catherine Poorthuis, communicatietrainer / jurist gezondheidsrecht

mr. Oswald Nunes, advocaat gezondheidsrecht 

dr. Anjoke Huisjes, gynaecoloog, onderwijscoördinator, trainer 

Ondanks dat er veel initiatieven zijn genomen ter bewustwording van de voordelen van openheid constateren wij dat zorgverleners in de praktijk nog te weinig kennis en te veel vrees hebben over wat wel en niet gezegd mag worden en vooral hoe. Zelfs nu het wettelijk verplicht is volgens de klachtwet voor de zorg (Wkkgz), zien we weinig verandering.
 

Het gaat ons aan het hart dat er nog zo vaak zoveel ellende volgt nadat er iets fout is gegaan (of gedaan) simpelweg omdat de communicatie erna niet goed uitpakt. Zowel patiënten of nabestaanden als zorgaanbieders lijden hieronder. We streven ernaar middels deze stichting dat openheid op korte termijn regel is in plaats van uitzondering.

Opgeteld hebben we ruim 40 jaar ervaring in het trainen en coachen van zorgverleners, leden van calamiteitencommissies, kwaliteitsmedewerkers en klachtenfunctionarissen in communicatie omtrent medische incidenten.
Ieder van ons heeft veel lezingen en presentaties op congressen en symposia gegeven om bekendheid te geven aan het belang van openheid en hoe dit op effectieve wijze te doen. We blijven hiermee doorgaan tot openheid de norm is geworden. 

 

 

OPRICHTERS STICHTING OPENHEID NA INCIDENTEN:

 

Van links naar rechts
Prof.dr. Hans Brölmann, trainer / coach disclosure, gynaecoloog niet praktiserend

drs. Ciska Rippen, communicatietrainer / coach, gezondheidswetenschapper 

mr. Catherine Poorthuis, communicatietrainer / jurist gezondheidsrecht

Het 'Handboek Openheid na Incidenten in de zorg' is in 2021 gepubliceerd, een initiatief van Hans Brölmann.
​Het boek:

  • Geeft inzicht in het belang van open communicatie na incidenten

  • Combineert wetenschappelijke informatie met praktijkvoorbeelden

  • Leert hoe een open gesprek te voeren en wat al dan niet aan bod dient te komen

Aan het laatste onderdeel heeft Catherine Poorthuis een bijdrage geleverd. Ook veel anderen in het (zorg)veld zijn geconsulteerd en delen hun kennis en expertise op het gebied van van openheid, cultuur of Peer Support. Het is een zeer compleet werk, met recht een handboek. 

bottom of page