Over ons

Initiatiefnemers Stichting Openheid Na Incidenten 

Prof.dr. Hans Brölmann, trainer / coach disclosure, gynaecoloog niet praktiserend

mr. Catherine Poorthuis, communicatietrainer / jurist gezondheidsrecht (rechts)

drs. Ciska Rippen, communicatietrainer / coach, gezondheidswetenschapper (midden)

 

Opgeteld hebben we ruim 40 jaar ervaring in het trainen en coachen van zorgverleners, leden van calamiteitencommissies, kwaliteitsmedewerkers en klachtenfunctionarissen in communicatie omtrent medische incidenten.

Ook heeft ieder van ons
 veel lezingen en presentaties op congressen en symposia gegeven om bekendheid te geven aan het belang van openheid na incidenten en hoe dit op effectieve wijze te doen. In 2016 organiseerden we samen met KNMG landelijke bijeenkomsten om hun leden te informeren en te adviseren over 'Een goed gesprek na een incident'.

 

Ondanks dat er veel initiatieven zijn genomen ter bewustwording van de voordelen van openheid constateren wij dat zorgverleners in de praktijk nog te weinig kennis en te veel vrees hebben over wat wel en niet gezegd mag worden en vooral hoe. Zelfs nu het wettelijk verplicht is volgens de nieuwe klachtwet voor de zorg (Wkkgz), zien we weinig verandering.

Het gaat ons aan het hart dat er nog 
zo vaak zoveel ellende volgt nadat er iets fout is gegaan (of gedaan) simpelweg omdat de communicatie erna te wensen overlaat. Zowel patiënten / nabestaanden als zorgaanbieders lijden hieronder. We streven ernaar middels deze stichting dat openheid op korte termijn regel is in plaats van uitzondering.