top of page

Aanpak

De initiatiefnemers, bestuurders en de Raad van Advies van de Stichting

zetten hun gezamenlijke kennis, netwerk en ervaring in om openheid

na incidenten structureel vorm tegeven in het zorgveld.


De Stichting verzorgt lezingen en presentaties over 
Openheid na incidenten. Vul het contactformulier in als u

overweegt dit voor uw organisatie te organiseren. Het kan in 

bestaande settingen / bijeenkomsten, bijvoorbeeld stafvergaderingen,
calamiteitenbesprekingen, vakgroepoverleggen, DOO, 
intervisiebijeenkomsten of congressen, symposia, seminars etc. 


Ook verzorgen we incompany trainingen / workshops en teamcoachtrajecten. De opbrengsten komen ten bate van de stichting. 

Door een gecoördineerde, integrale en actiegerichte aanpak beoogt de stichting een vliegwieleffect te sorteren voor transparantie en openheid in de zorg. Hiertoe zullen zoveel mogelijk geschikte, ervaren trainers worden opgeleid. De bestuurders van de Stichting zijn hiertoe geëquipeerd.

Eén van de beoogde doelen van de Stichting hebben we in 2021 gerealiseerd: de informatie en praktische instructies over openheid na incidenten toegankelijk maken via apps voor zorgverleners zodat ze deze informatie meteen bij de hand hebben zodra ze betrokken zijn bij een medisch incident. Appbouwer van medische protocollen (EverywhereIAM) verwerkt onze informatie in elke (nog te bouwen) app. Bijvoorbeeld in de app: 'Acute geneeskunde', Powered by no-code Greg: het toegangsscherm laat 3 opties zien, kies: 'overslaan', schroll naar beneden en de tegel genaamd 'Incident/calamiteit, wat nu' is die van de Stichting.  


Eveneens wil de Stichting een onderwijsmodule in de vorm van e-learning laten ontwerpen, dat onderdeel uitmaakt van het curriculum voor zorgverleners in opleiding maar die tevens voor ervaren medewerkers in de zorg kan worden gebruikt. 

 

Last but not least leiden we communicatietrainers op in 'openheid na incidenten', zodat we snel aan de onderwijswensen van zorgverleners en -instellingen kunnen voldoen. 

bottom of page