Aanpak

De initiatiefnemers van de Stichting zetten hun gezamenlijke kennis, 

netwerk en ervaring in om openheid na incidenten structureel vorm te
geven in het zorgveld.


De Stichting verzorgt kosteloos lezingen en presentaties over 
Openheid na incidenten, vul het contactformulier in als u interesse
heeft om dit voor uw organisatie te organiseren. Het kan in 
bestaande 
settingen / bijeenkomsten, bijvoorbeeld stafvergaderingen,
calamiteitenbesprekingen, vakgroep / maatschapsoverleggen,
intervisiebijeenkomsten etc. Hoewel we het liefst voor grote(re)
groepen spreken, zodat we zoveel mogelijk zorgverleners
 bereiken,
komen we ook voor kleine(re) groepen. 

Ook verzorgen we incompany trainingen / workshops en teamcoachtrajecten. De opbrengsten komen ten bate van de stichting. 

Door een gecoördineerde, integrale en actiegerichte aanpak beoogt de stichting een vliegwieleffect te sorteren voor transparantie en openheid in de zorg. Hiertoe zullen zoveel mogelijk geschikte, ervaren trainers worden opgeleid. De bestuurders van de Stichting zijn hiertoe geëquipeerd.

Ook wil de Stichting een app laten ontwikkelen, met daarin de (praktische) informatie voor zorgverleners over openheid na incidenten, zodat ze deze informatie meteen bij de hand hebben zodra ze betrokken zijn bij een medisch incident. 

Eveneens wil de Stichting een onderwijsmodule in de vorm van e-learning laten ontwerpen, dat onderdeel uitmaakt van het curriculum voor zorgverleners in opleiding maar die tevens voor ervaren medewerkers in de zorg kan worden gebruikt. 
Voor de app en de e-learning zullen de bestuurders en de Raad van Advies van de Stichting inhoudelijke input aanleveren en zullen de bestuursleden het ontwikkelproces begeleiden.