top of page

Peer Support 

Peer Support betekent letterlijk collegiale ondersteuning. Steun van getrainde collega's is cruciaal voor een goede verwerking voor de collega die een werk-gerelateerd ingrijpend incident heeft meegemaakt. Een (getrainde) Peer Supporter weet welke vragen hij/zij moet stellen en dat een emotionele herbeleving in dit stadium niet heilzaam is. De training is gericht op het inzetten van het 3-gesprekkenmodel. 

 

Geaccrediteerde training 

De training is geaccrediteerd voor 6 punten (ABAN, V&VN) en wordt gegeven door Lucy Dijkman, trauma-coördinator. Tot 2021 was zij lange tijd werkzaam bij de afdeling Trauma-opvang OLVG. In 2019 is deze training geaccrediteerd door de Nederlands Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) vanwege de inhoudelijke deskundigheid en opzet van de training. 

De voorbereiding op de trainingdag bestaat uit het doorlezen van de Module
PeerSupport en het doorlopen van de e-learning Peer Support (inclusief online tentamen).

 

De training duurt één dag (middag & avond ook mogelijk) en bestaat uit een

theoretisch deel en een praktijkgedeelte. Tevens is er een professionele

trainingsacteur aanwezig voor het oefenen van de gespreksvaardigheden met
behulp van casuïstiek. 

Leerdoelen 

·       Inzicht in verwerkingsprocessen na ingrijpende incidenten op de werkvloer

·       verschillen tussen een normale en abnormale verwerking herkennen

·       de theorie achter psychotrauma

·       het geven van psycho-educatie

·       het trainen van gespreksvaardigheden tijdens opvang gesprekken met collega’s.


Peer Support … en communicatie

Medewerkers opleiden tot Peer Supporter betekent helaas nog niet dat hun hulp wordt geaccepteerd door een collega die een medisch incident meemaakt. In de helft van de gevallen komt een Peer Supporter niet ‘binnen’. De meeste ziekenhuizen ervaren dit als een groot probleem. 
Om dit te ondervangen vult Stichting Openheid na Incidenten de opleiding tot Peer Supporter desgewenst aan met een ‘train-de-trainers module 'disclosure’. Hiermee kan de Peer Supporter concrete hulp bieden in de voorbereiding op het gesprek dat de zorgverlener met de patiënt of de familie moet aangaan. 

 

Locatie: uw organisatie 
Duur:     één dag
Tarief:    € 2.500,- 
inclusief E-learning met online tentamen, trainer + trainingsacteur en accreditatie

 

bottom of page