top of page

Training open communiceren

Na elke onverwachte uitkomst van een behandeling, verrichting of het nalaten ervan, volgt een moeilijk gesprek met de patiënt en diens familie of in het ergste geval de nabestaanden... U wordt verondersteld dit zonder voorbereiding te kunnen, maar is dat reëel? De praktijk en onze ervaring wijzen uit dat het teveel gevraagd is. Van dit gesprek hangt veel af. 

De meeste (tucht)klachten vinden hun voedingsbodem in de wijze

waarop uw bejegening door de patiënt of familie is ervaren. 
Deze training is voor zorgprofessionals die goed voorbereid

willen zijn voor een gesprek met de patiënt, familie of

nabestaanden na een medisch incident of (ernstige) complicatie.
Een incident heeft ook veel impact op u, een (tucht)klacht maakt

het nog veel zwaarder. 


Onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten (of familie) informatie nodig hebben om met fouten en complicaties om te gaan. Dit helpt in het verwerkingsproces. Voor hen maakt het in eerste instantie niet uit of het fout is gegaan of gedaan, de uitkomst is hetzelfde. Er is (vaak) blijvende schade of hun dierbare is overleden. Wat ze in ieder geval willen, is dat u open en eerlijk bent en voelen dat u het betreurt. Pas als u fouten niet verhult of ontkent en het op empathische wijze vertelt, ontstaat er ruimte voor vergeving. En dat maakt dat zowel de patiënt /diens familie en u als zorgverlener het beter kunnen verwerken. En het verkleint de kans op een formeel / juridisch vervolg.
 

U leert wat de kernelementen zijn van een effectief disclosuregesprek. Door disclosure gesprekken te oefenen met een ervaren trainingsacteur leert u ook welk gedrag effectief is (verbaal en non-verbaal) en hoe u de behandelrelatie kunt herstellen.

Duur:             één dag

Tarief:            € 2.000,- 


 

 

bottom of page