Coaching na medisch incident

Een medisch incident, maar feitelijk elke onverwachte uitkomst voor een patiënt kan

een niet te onderschatte impact op de betrokken zorgverlener hebben.
Ook een cumulatie van in eerste instantie minder heftig lijkende gebeurtenissen

kan een zorgverlener uit balans halen. Naast professionele ondersteuning is er dan

ook persoonlijke steun nodig.

Coaching heeft onder andere tot doel het zelfvertrouwen te herstellen. Vaak wordt

dit aangetast door de ervaring van een medisch incident en de overige hierboven

beschreven situaties.

Een individueel coachingstraject met adequate en vooral tijdige aandacht voor (zelf-) reflectie en verwerking verlicht de emotionele nasleep van een calamiteit of medisch incident en leidt tot effectiever en minder defensief gedrag.


                                Een traject bestaat uit een eindig aantal sessies van anderhalf uur, meestal volstaat 4 tot 6 keer.               

                                Tarief: € 150,- per sessie (btw vrij). Kan ook online via Teams, Zoom