Wat bieden we?

De Stichting is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van openheid in de zorg. Zij biedt instrumentarium waarmee zorgverleners openheid na incidenten kunnen betrachten. Zij doet dit in de vorm van presentaties, lezingen, peer support, trainingen en coaching.
 

Indien u interesse heeft in één of meer van bovengenoemde diensten die de Stichting verleent, vul dan het contactformulier in.
 

Tevens wil ze informatie via apps beschikbaar stellen, zodat zorgverleners te allen tijde de relevante en actuele informatie bij de hand hebben over communicatie omtrent medische incidenten en complicaties.

Daarnaast beoogt zij een e-learning te ontwikkelen. Het moment van gereedheid van deze instrumenten hangt af van de termijn en de hoogte van de fondsen die zij werft. We streven ernaar dat de beschikbaarheid van beide tools voor alle zorgverleners om niet zal zijn.

Onze tarieven voor trainingen en coaching zijn nader overeen te komen. Als Stichting kunnen we onze tarieven btw-vrij in rekening brengen.