Raad van Advies

Adviseurs Stichting Openheid Na Incidenten 

De Raad van Advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Elk lid van onze Raad heeft zijn of haar sporen verdiend in relatie tot openheid na incidenten. En ieder van hen deelt met ons de wens om zorgverleners te informeren en te equiperen om goed te kunnen communiceren als er iets fout gaat. Ook deelt ieder van hen met ons de sense of urgence: Ter voorkoming van (tucht)klachten en/of claims is praktische kennis en training nodig. 

We zijn ontzettend blij en vereerd dat we zoveel enthousiaste reacties uit de verschillende geledingen in de zorg hebben mogen ontvangen. Het sterkt ons in onze doelstelling om door de bundeling van kennis en kunde aangevuld met de expertise van onze raadsleden en hun netwerk, disclosure blijvend voor het voetlicht te brengen: 

 

- Prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar gezondheidsrecht, VU
 

- drs. Carlo Contini, Adjunct-directeur Fonds Slachtofferhulp
 

- Prof.dr. Martine de Bruijne, hoogleraar sociale geneeskunde, Amsterdam UMC
 

- dr. Marit de Vos, AIOS gynaecologie, proefschrift patientveiligheid, LUMC
 

- mr. Eva Deen, lid tuchtcollege Den Haag, plv rechter, docent gezondheidsrecht
 

- drs. Alice Hamersma, preventie-analist / adviseur Centramed
 

- mr.drs. Remco Heeremans, directeur Letselschaderaad 
 

- prof.dr. Jan Klein, Anesthesioloog np, hoogleraar em. Patient Safety Engineering
 

- mr. Berber Laarman, docent gezondheidsrecht VU, projectleider Open in de Zorg, onderzoeker Nivel
 

- mr. Oswald Nunes, advocaat gezondheidsrecht, KBS advocaten auteur boek 'Tot persistit' 
 

- Caroline Panis, Msc, bestuurslid VKIG, klachtenfunctionaris VU
 

- drs. Theunis Schaafstra, manager ledenadvies & medisch risicomanagement, Medirisk
 

- dr. Karel Scheepstra, psychiater, gepromoveerd op second victim, Amsterdam UMC
 

- mr. Vivienne Schelfhout, directeur opleiding, wetenschap & innovatie, Federatie Medisch Specialisten
 

- drs. Alja Sluiter, medisch directeur Spoedpost Medicamus, kaderhuisarts, vakgroeplid Scola Medica
 

- mr. Annemiek van Reenen, directeur Hofmans Letselschade