top of page

Verschijnen voor tuchtcollege

Naast de inhoudelijke voorbereiding met uw advocaat is het ook
goed 
om aandacht te hebben voor uw presentatie tijdens de zitting.

Uw (non-verbale) communicatie is veelzeggend. De leden van een

tuchtcollege beoordelen niet alleen de inhoud van de klacht, maar

letten ook op uw houding en gedrag: In welke mate u zelfreflectie

laat zien en de mate van betrokkenheid bij uw patiënt / cliënt.

De leden van de tuchtcolleges laten uw gedrag ten tijde van de zitting meewegen in de zwaarte van de op te leggen maatregel. Anders gezegd: in het geval uw `misser` of `omissie` medisch technisch gesproken een waarschuwing zou rechtvaardigen, maar u niet of nauwelijks zelfreflectie laat zien, is de kans groot dat u alsnog een berisping opgelegd krijgt. 
 

Een tuchtcollege biedt u de gelegenheid om uzelf te verdedigen tegen hetgeen de klager u verwijt. Inhoudelijk gezien is dat ook de bedoeling en uw advocaat zal dit grotendeels voor u doen. Het lijkt inconsequent, maar een verdedigende houding van u als verweerder wekt bij de leden van het college geen sympathie.

Deze individuele training helpt u uzelf zo goed mogelijk te presenteren in een setting waarin u aangevallen wordt. Voorafgaand aan de training bestudeert de trainer uw zaak en ontwerpt daarmee de voor u passende training. Met uw eigen casus als uitgangspunt, oefent u met de trainer. Wellicht ten overvloede: de trainer behandelt uw zaak vertrouwelijk.

​Leerdoelen

  • de valkuilen van verdedigend gedrag herkennen 

  • overtuigend zelfreflectie laten zien en horen

  • met zelfvertrouwen uzelf presenteren aan een tuchtcollege


Locatie: Baarn (of naar uw keuze. In dat geval rekenen we reiskosten à € 0,30/km)

Duur:    2 à 2,5 uur 
Tarief:  € 400,- (btw vrij) 

bottom of page