Verschijnen voor tuchtcollege

Naast de inhoudelijke voorbereiding met uw advocaat is het ook zaak

om aandacht te hebben voor uw presentatie tijdens de zitting.

Uw (non-verbale) communicatie is veelzeggend. De leden van een

tuchtcollege beoordelen niet alleen de inhoud van de klacht, maar letten

ook op uw houding en gedrag: In welke mate u zelfreflectie laat zien, uw

betrokkenheid bij de patiënt / cliënt en ze willen zien en horen wat u ervan

heeft geleerd.

De leden van de tuchtcolleges laten uw gedrag ten tijde van de zitting meewegen in de zwaarte van de op te leggen maatregel. Anders gezegd: in het geval uw `misser` of `omissie` medisch technisch gesproken een waarschuwing zou rechtvaardigen, maar u niet of nauwelijks zelfreflectie laat zien, is de kans groot dat u alsnog een berisping opgelegd krijgt. Een berisping wordt gepubliceerd, een waarschuwing niet. 
 

Een tuchtcollege biedt u de gelegenheid om uzelf te verdedigen tegen hetgeen de klager u verwijt. Inhoudelijk gezien is dat ook de bedoeling en uw advocaat zal dit grotendeels voor u doen. Het lijkt inconsequent, maar een verdedigende houding van u als verweerder wekt bij de leden van het college geen sympathie.

Deze individuele training helpt u uzelf zo goed mogelijk te presenteren in een setting waarin u aangevallen wordt. Met uw eigen casus als uitgangspunt, oefent u met de trainer. Voorafgaand aan de training bestudeert de trainer uw zaak en ontwerpt daarmee de voor u passende training.
Wellicht ten overvloede: de trainer behandelt uw zaak vertrouwelijk.

​Leerdoelen

  • de valkuilen van verdedigend gedrag herkennen 

  • zelfreflectie laten zien, zonder daarbij onderdanigheid te tonen

  • met zelfvertrouwen uzelf presenteren aan een tuchtcollege


Locatie: online (zolang Corona maatregelen gelden) of in Baarn, in overleg

Duur:    2 x 1 à 1,5 uur  
Tarief:  € 300,- totaal (btw vrij)