Kennisbank

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent communicatie in de zorg, in het bijzonder gerelateerd aan openheid na incidenten. Het is slechts een indicatieve lijst van publicaties, er is veel onderzoek gedaan naar (het uitblijven van) openheid. Mocht u een specifieke publicatie zoeken, neem dan contact met ons op.
 

Ziekenhuizen borgen open beleid op verschillende wijzen | Nivel, 2018
 

Ervaringen met de organisatie van een OPEN beleid in … – Nivel, 2018

Het NIVEL is tot de conclusie gekomen dat Peer Support aanbieden zonder begeleiding in open disclosure niet voldoende effectief is. Zij schrijft: “De vorm waarin hulp aan zorgverleners wordt geboden is meestal die van peer support. Dit blijkt ontoereikend. Veel zorgverleners zouden ook baat hebben bij begeleiding in het voeren van gesprekken met patiënten. Zo blijft het aanbieden van excuses aan de patiënt voor velen een heikel punt. Toch bieden ziekenhuizen deze vorm van hulp aan hun zorgverleners maar mondjesmaat aan”.
 

Patiënt legt steeds vaker forse claim bij huisarts neer – Medisch ondernemen 24 november 2017
De laatste jaren ziet VvAA een stijgende lijn in het aantal letselclaims en de hoogte van die claims bij huisartsen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de oorzaken van deze stijging? En hoe hoog kan een ‘gewone’ claim eigenlijk uitvallen?

 

Interesse in de patiënt levert juist tijd op – Medisch contact juni 2017
Empathisch werken loont, schrijft oud-huisarts Frans Derksen in zijn proefschrift. Huisartsen hebben meer plezier in hun werk, en patiënten voelen zich gezien. Maar in de praktijk schiet empathie er wel eens bij in.

 

Het doet de dokter echt wel wat – NRC november 2015
In het ziekenhuis is het ongebruikelijk om te praten over overleden patiënten of fouten. Maar ook de arts heeft emoties. Het ziekenhuis in Groningen wil een taboe doorbreken.

 

Impact patiëntveiligheidsincident onderschat probleem – KU Leuven – 7 oktober 2016
Impact van patiëntveiligheidsincident op betrokken zorgverleners is onderschat probleem.

 

KNMG. Omgaan met incidenten en fouten, zie www.KNMG.nl/openheid
Het is belangrijk dat artsen bereid zijn van incidenten, fouten en klachten te leren. Het standpunt van KNMG wat van artsen mag het worden verwacht:
1. De arts meldt incidenten op de wijze die binnen zijn/haar instelling of samenwerkingsverband gebruikelijk is.
2. De arts bespreekt fouten en complicaties uit zichzelf met de patiënt en is daarover open en eerlijk.
Onder artsen bestaat ten aanzien van openheid inzake klachten en fouten nog steeds terughoudendheid. Dit hangt in belangrijke mate samen met de door artsen ervaren juridisering. De KNMG heeft in het licht van de juridisering in de afgelopen jaren begrip voor de aarzelingen van artsen, maar meent evenwel dat een proactieve houding de voorkeur verdient boven een defensieve. Een defensieve reactie vergroot het risico op escalatie