Presentatie Openheid na Incidenten

Stichting Openheid na Incidenten verzorgt KOSTELOOS* colleges en presentaties

over de juridische en communicatieve implicaties van een medisch incident.

Deze presentatie geeft inzicht in waarom het zo belangrijk is op welke wijze u

communiceert en hoe u dit zodanig kunt doen, dat u de kans op juridische

vervolgstappen kunt verkleinen. 


Met het -deels- interactieve college verwerft u de kennis welke gespreksonderwerpen
aan bod dienen te komen in een disclosure-gesprek en wat al dan niet constructief is
om te zeggen tegen de patiënt, diens familie of nabestaanden.  


De presentatie ‘openheid na medisch incidenten’ is gericht op zorginstellingen, maatschappen,

huisartspraktijken, bedrijfsartsen, tandartsen en overige zorgverleners die:

  • geïnformeerd willen worden over de impact van medische incidenten, wat te communiceren en hoe

  • inzicht willen in het belang van openheid richting de patiënt of diens familie na een medisch incident.
    * met uitzondering van reiskosten, € 0,30 /km

    Indien u interesse heeft in bovenstaande presentatie, vult u dan het contactformulier in.